Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyO kształtowaniu ładu gospodarczego - pod red. E. Mączyńskiej i Z. Sadowskiego (wersja PDF)

Data wydania: 2008r.

cena: 15zł
Wersja cyfrowa
Wersja cyfrowa

autorzy: (rozwiń)
opis:

Profesor Jan Lipiński to postać wyjątkowa dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów, świetny teoretyk i analityk, nauczyciel wielu pokoleń adeptów ekonomii w Szkole Głównej Handlowej i Szkole Głównej Planowania i Statystyki, był związany z Towarzystwem niemal od chwili jego powołania do życia przed 63 laty.


 


 


 


"Z okazji 90-lecia Profesora Jana Lipińskiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i autorzy zawartych w książce tekstów wyrażają w ten sposób najwyższe uznanie nie tylko dla dzieł ekonomicznych Jubilata, lecz także dla wzorców, które kształtuje swym życiem i pracą. Podkreślają jego wyjątkową dbałość o bezstronność i niezależność myśli, powściągliwość w ferowaniu sądów, skromność i życzliwość dla ludzi.


 


 


 


Festschrifty bywają zazwyczaj różnotematycznym zbiorem przyczynków nauko-wych i lżejszych esejów publicystycznych. W tej książce zdecydowanie dominują te pierwsze, przynosząc ważne treści dla ekonomistów i polityków gospodarczych, także studentów starszych roczników. Ale i uczeni innych nauk społecznych mogliby na podstawie lektury tej książki wyrobić sobie pogląd na kondycję nauk ekono-micznych, ekonomii w szczególności.


 


 


 


Książka daje taki obraz, a wyodrębnione w niej trzy działy całkiem dobrze ukła-dają się w logiczną całość. W części Teoria ekonomii Z. Sadowski przedstawia oderwanie się ekonomii od realiów wskutek podporządkowania jej ideom neolibe-ralnym. Dlatego "ciężar intelektualnej odpowiedzialności przenosi się [?] na naukę polityki gospodarczej" i zarządzania. Wspierają go dwaj inni autorzy (A. Lipowski i J. Osiatyński), wskazując na uderzające fakty. Pierwszy, że ekonomia nie zajęła się problemem konkurencji, a drugi, że polityka pieniężna opiera się na złudnej pod-stawie teoretycznej. W części System gospodarczy autorzy niejako na nowo otwie-rają debatę o rzekomej bezalternatywności oraz o potrzebie wyboru ładu społecz-nego. W części Polityka gospodarcza rozważa się kilka sfer gospodarki, w których widoczne są negatywne skutki nadmiernej wiary w rynek i niskie podatki. Znalazły się tu także interesujące porównania. Oto jeden z przykładów. Któż w Polsce zdołał się przedrzeć przez gąszcz mitów medialnych, by wiedzieć, że udział podatków i składek zabezpieczenia społecznego w PKB, w tak uporczywie zalecanej nam Irlandii jest tylko o jeden procent mniejszy niż w Polsce? Książka kończy się akcentem optymistycznym: wejście do UE, umiejętne wykorzystanie jej funduszy przyczynia się do przyspieszenia wzrostu i unowo-cześnienia gospodarki. Czas pokaże, na ile ta tendencja się utrzyma".


 


 


 


 


 


 


 


Z recenzji Tadeusza Kowalikaspis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
Od WydawcyKsiążka ta jest niezbędnym antidotum na  dominację  nurtu neoliberalnego w...

cena: 27.00
Wersja elektroniczna książki dostępna jest w formacie .epub I miejsce w kategorii "najlepsza...

cena: 69.00