Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyEkonomia i ekonomiści w czasach przełomu, E. Mączyńska, J. Wilkin

Data wydania: 2010r.

cena: 39.00zł
cena przed promocją: 45.00zł
Wersja drukowana
Wersja cyfrowa
Wersja drukowana + cyfrowa
Wersja drukowana

autorzy: (rozwiń)
opis:
Książka dedykowana jest Profesorowi Aleksandrowi Łukaszewiczowi z okazji uczczenia przypadającego w 2010 roku Jubileuszu 60-lecia Jego pracy naukowo-dydaktycznej i działalności na rzecz krzewienia wiedzy ekonomicznej oraz rozwoju społecznego ruchu ekonomistów. Profesor Aleksander Łukaszewicz jest wybitnym ekonomistą związanym z Uniwersytetem Warszawskim jako naukowiec i dydaktyk, a z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym jako wieloletni, zaangażowany działacz.
 
Słowa od recenzentów:
 
Książka jest zbiorem kilkunastu interesujących esejów różnych Autorów, dotyczących wyzwań stojących przed współczesną gospodarką i w konsekwencji przed naukami ekonomicznymi. Dotyczą one w prawdzie różnych aspektów gospodarowania ale wszystkie podejmują fundamentalne kwestie stojące dziś przed społeczeństwem. Stąd opublikowanie ich wspólnie w formie książkowej niesie pewną "wartość dodaną" w stosunku do tej wartości, którą wnoszą poszczególne teksty z osobna. Książka jest więc nie tylko hołdem złożonym Panu Profesorowi Aleksandrowi Łukaszewiczowi ale i wartościową pozycją wydawniczą."
Marek Bednarski

W książce znajdujemy pogłebione rozważania na temat trwałości głównych nurtów i paradygmatów ekonomicznych w okresie pokryzysowym oraz związków ekonomii z innymi dziedzinami nauki (filozofia, geografia ekonomiczna, historia gospodarcza). Książka zawiera także zbiór bardzo interesujących tekstów ekonomicznych, często o charakterze interdyscyplinarnym, na temat funkcjonowania gospodarki światowej i polskiej w dobie pokryzysowej. Autowrzy analizują współczesne wyzwania związane z globalizacją, kryzysem finansowym, czy załamaniem się porządku instytucjonalnego. Tak szerokie spektrum analizowanych zagadnień powinno wzbudzić zainteresowanie licznego grona czytelników.    
 
Jan Jakub Michałek


spis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
Od WydawcyKsiążka ta jest niezbędnym antidotum na  dominację  nurtu neoliberalnego w...

cena: 27.00
Wersja elektroniczna książki dostępna jest w formacie .epub I miejsce w kategorii "najlepsza...

cena: 69.00