Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyGospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonnosc ich włascicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej

Data wydania: 2012r.

cena: 46.00zł
Wersja drukowana
Wersja drukowana

autorzy: (rozwiń)
opis:

Obecnie zdecydowana większość ważnych problemów gospodarczych jest rozpatrywana przez pryzmat interwencyjnej roli państwa. Państwo nie tylko pośrednio koordynuje działalność, ale w wielu przypadkach bezpośrednio kieruje niektórymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego, wyznaczając kierunki i tempo ich rozwoju. Bez udziału państwa w gospodarce nie można rozwiązać tak trudnych problemów, jak dysproporcje w gospodarce, masowe ubóstwo czy nierówności w podziale bogactwa. Obrońcy protekcjonizmu stanowią jednak zaledwie nieliczna grupę krajów wysoko rozwiniętych, głównie europejskich. Wątpliwości co do protekcjonizmu i coraz większe zastrzeżenia do rozbudowywanej tak bardzo polityki rolnej można zauważyć także w Unii Europejskiej, a głównym liderem w ostatnim okresie jest Wielka Brytania. Za ograniczeniem swobody handlu, protekcjonizmu i interwencji państwa oraz zasadności wsparcia poszczególnych grup producenckich nie przemawia we współczesnej ekonomii zbyt wiele, a jeżeli nawet przypiszemy określone uzasadnienie, to przeciwnicy uważają je za wątpliwe, a cała argumentacje za nieekonomiczna. Aby przekonać o konieczności interwencji państwa czy Unii Europejskiej na rynku rolnym, trzeba wyjść poza paradygmat ekonomii i poza argumentacje wyłącznie ekonomiczna. Wyzwanie to ma charakter intelektualny oraz bardzo praktyczne aspekty w reformowaniu zarówno wspólnej polityki rolnej (WPR), jak i polityki obszarów wiejskich.


Roman Kisiel


 
spis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
W obecnym, oddawanym do rąk zainteresowanych tomie monografii daje się zauważyć wyraźny akcent...

cena: 31.50
"W tytule określenie Studia varia jest trafne, uprzedza bowiem czytelnika, że będzie miał do...

cena: 48.00