Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyMały biznes – innowacyjna droga rozwoju

Data wydania: 2011r.

cena: 57.00zł
Wersja drukowana
Wersja drukowana

autorzy: (rozwiń)
opis:

Elastyczność i zdolność do szybkiej adaptacji małych przedsiębiorstw do nowych warunków powodują, że przedsiębiorstwa te wykazują wyższą efektywność działań innowacyjnych i szybszy zwrot ponoszonych na nie nakładów. To nie tylko wyjaśnia wysoką aktywność innowacyjna małych przedsiębiorstw, ale warunkuje również ich cechy w sferze innowacyjności. Jedna z tych cech jest tendencja do głębszej specjalizacji opracowań naukowych dla małych przedsiębiorstw innowacyjnych. Dzięki temu przedsiębiorstwa te zyskują większe możliwości konkurowania z dużymi firmami, ponieważ w wąskiej specjalności ich skromne zasoby finansowe mogą okazać sie wystarczające. Następna cecha małych przedsiębiorstw w sferze innowacyjnej jest to, że ich innowacje częściej maja charakter produktowy niż technologiczny. Powoduje to, że małe przedsiębiorstwa zwykle nie podejmują produkcji wielkoseryjnej, a innowacyjne udoskonalenia technologii produkcji najczęściej są dla nich nieopłacalne. Kolejna cecha małych przedsiębiorstw w rozpatrywanej sferze dotyczy tego, że, wdrążając innowacje, nie obawiają sie pogorszenia pozycji rynkowej swoich dotychczasowych produktów. Duże firmy, odwrotnie, dążąc do odzyskania środków zainwestowanych w rozwój dotychczasowych produktów, często nie śpieszą sie z wdrożeniem kolejnych ulepszeń. Warunkiem wykorzystania potencjału innowacyjnego małych przedsiębiorstw jest niezawodne funkcjonowanie systemu na wszystkich jego szczeblach – od badan podstawowych i stosowanych do dyfuzji ich wyników do praktyki gospodarczej i szerokiego ich wykorzystania. Ważnym czynnikiem wspierającym ten proces jest współdziałanie władz państwowych i samorządowych, organizacji biznesowych i naukowych, instytucji naukowo-badawczych oraz małych przedsiębiorstw. Ważne funkcje w sferze innowacyjności pełni państwo. Jedna z nich jest tworzenie podstaw prawnych dla procesów innowacyjnych, w tym systemu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich. W praktyce krajów z krótsza historia gospodarki rynkowej odczuwa sie też brak specjalistów w zakresie wspierania i ochrony transferu technologii, co często utrudnia wejście małych przedsiębiorstw innowacyjnych na rynek światowy.


                                                                                                          /Wstęp/spis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
W obecnym, oddawanym do rąk zainteresowanych tomie monografii daje się zauważyć wyraźny akcent...

cena: 31.50
"W tytule określenie Studia varia jest trafne, uprzedza bowiem czytelnika, że będzie miał do...

cena: 48.00