Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyPodstawy mikroekonomii menedżerskiej

Data wydania: 2013r.

cena: 42.00zł
Wersja drukowana
Wersja drukowana

autorzy: (rozwiń)
opis:

 


 


 


 


 


 


Wprowadzenie


 


 


 


 


 


 


 


Decyzje menedżerskie stanowią obecnie podstawę nie tylko ekspansji rynkowej, ale przede wszystkim przetrwania każdego przedsiębiorstwa. Intuicja rynkowa przedsiębiorcy oraz zdolność trafnej oceny sytuacji były zawsze podstawą rozwoju firmy. Nigdy wcześniej jednak sukces lub porażka przedsiębiorstwa nie były w takim stopniu zależne od efektywności procesów decyzyjnych firmy oraz trafności poszczególnych wyborów menedżerskich. W zglobalizowanej gospodarce charakteryzującej się otwartymi rynkami, rosnącym stopniem mobilności zasobów, podlegającej turbulentnym zmianom technologicznym menedżer funkcjonuje w znacznie trudniejszym otoczeniu, stoi tym samym wobec jakościowo zupełnie innych wyzwań niż decydent sprzed dwóch lub trzech dekad.


 


 


 


W tym kontekście jesteśmy przekonani, że zdolność poprawnego postrzegania związków pomiędzy szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym firmy oraz kluczowe umiejętności menedżerskie mogą zostać udoskonalone dzięki poznaniu i utrwaleniu najważniejszych wnikliwie dobranych zagadnień mikroekonomicznych. Podstawowym celem niniejszego podręcznika jest przedstawienie fundamentalnych koncepcji mikroekonomicznych przez pryzmat menedżerskich procesów decyzyjnych w warunkach dynamicznej globalnej gospodarki. Zgodnie z naszym zamysłem student po przyswojeniu teorii, a następnie wykorzystaniu jej do rozwiązania zadań oraz przeanalizowania studiów przypadków zawartych w niniejszym podręczniku powinien rozumieć relacje pomiędzy funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz całego systemu gospodarczego. Daje to szanse na uniknięcie błędów decyzyjnych, które pojawiają się, gdy menedżer nie uwzględnia dynamicznych sił rynkowych oraz zewnętrznych ograniczeń ekonomicznych. Aby osiągnąć tak zdefiniowany cel wszystkie rozważania teoretyczne staraliśmy się wzbogacić zadaniami i studiami przypadków, które mają ścisły związek z aktualnymi polskimi realiami gospodarczymi.


 


 


 


Niezbędna teoria pozwalająca na stworzenie efektywnego systemu analitycznego została tu przedstawiona w możliwie najprostszy sposób. Staraliśmy się, aby cały prezentowany wywód był zrozumiały także dla studentów nie posiadających przygotowania matematycznego. W związku z tym omawiając najważniejsze modele mikroekonomiczne posługiwaliśmy się głównie ich geometrycznymi prezentacjami dopuszczając użycie tylko elementarnych narzędzi matematycznych. Konstruując poszczególne rozdziały staraliśmy się nie koncentrować na oderwanej od rzeczywistości analizie teoretycznych mikroekonomicznych modeli, lecz wykorzystać je głównie do rozwiązywania rzeczywistych problemów gospodarczych napotykanych w trakcie podejmowania decyzji przez polskich menedżerów. Dodatkowo jako ułatwienie w procesie studiowania wprowadziliśmy przykładowe szczegółowe rozwiązania zadań. Naszym celem było przygotowanie materiału, który uczy studentów nie tylko modeli ekonomicznych, ale uczy przede wszystkim rozwiązywania problemów ekonomicznych.


 


 


 


Układ i zakres merytoryczny książki obejmuje zasadniczo trzy obszary tematyczne. Pierwszy, dotyczący decyzji o wielkości produkcji, polityki cenowej oraz analizy kosztów produkcji, które podejmowane są wewnątrz przedsiębiorstwa. Elementy te zostały zawarte w rozdziałach pierwszym, drugim i trzecim. W tej części szczególnie staraliśmy się zaakcentować przydatność rachunku marginalnego w podstawowych decyzjach wewnętrznych przedsiębiorstwa. Kolejne rozdziały (czwarty, piąty, szósty i siódmy) dotyczą tematyki rywalizacji firmy na różnych rynkach, na których przedsiębiorstwo dysponuje odmienną siłą rynkową. Rozważania te, w celu lepszego zobrazowania problematyki konkurencji w odmiennych warunkach rynkowych, wsparte zostały przykładami z polskiej rzeczywistości gospodarczej. Trzeci obszar rozważań dotyczy alternatywnych koncepcji firmy, które łączy odrzucenie założenia maksymalizacji zysku jako nadrzędnego celu firmy, m.in. szczegółowo zaprezentowane zostały tutaj menedżerskie koncepcje przedsiębiorstwa (modele W.J. Baumola, R. Marrisa oraz O.E. Williamsona), a także ciesząca się niemalejącym zainteresowaniem oraz coraz szerszym zastosowaniem teoria agencji.


 


 


 


 


 


 


 


Podziękowania


 


 


 


 


 


 


 


W przypadku zarówno pracy naukowej oraz dydaktycznej bardzo dobrym standardem jest zamieszczenie podziękowań adresowanych do wszystkich osób wspierających proces twórczy. Także my z dużą przyjemnością zastosujemy się do tej praktyki.  


 


 


 


Nie traktując tego jako punkt wyjścia w przyszłych negocjacjach płacowych, przede wszystkim chcielibyśmy podziękować kierownikom katedr, w których mamy zaszczyt i przyjemność pracować:            dr. hab. Jerzemu Boehlke, prof. UMK oraz dr. hab. Mirosławowi Gornowiczowi, prof. UWM. Dziękujemy za stworzenie twórczej atmosfery, która przyczyniła się do powstania niniejszego podręcznika. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie uwagi dotyczące książki, dzięki którym udało nam się uniknąć wielu pułapek autorów przyzwyczajonych do swojej koncepcji tematu.


 


 


 


Na koniec chcielibyśmy z góry podziękować wszystkim Czytelnikom, którzy zauważą i wskażą wszelkie błędy i niedociągnięcia, za które ponosimy wyłączną odpowiedzialność. Wszystkie uwagi i sugestie postaramy się wykorzystać w dalszej pracy nad poprawieniem i rozwojem niniejszego podręcznika. 


 


 


 


 


 


 


 


Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska


 


 spis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
W obecnym, oddawanym do rąk zainteresowanych tomie monografii daje się zauważyć wyraźny akcent...

cena: 31.50
"W tytule określenie Studia varia jest trafne, uprzedza bowiem czytelnika, że będzie miał do...

cena: 48.00