Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyRynek pracy i demografia - red. nauk. E. Kwiatkowski, B. Liberda

Data wydania: 2015r.

cena: 65.00zł
cena przed promocją: 0.00zł
Wersja drukowana
Wersja drukowana

autorzy: (rozwiń)
opis:

Rozwój gospodarczy należy do najważniejszych procesów gospodarczych przyciągających uwagę teoretyków i praktyków życia gospodarczego. Związane jest to ze znaczeniem tego procesu dla życia społeczno-gospodarczego oraz jego skomplikowaną, wieloaspektową naturą. Jednym z istotnych problemów znajdujących się w centrum zainteresowań teorii ekonomii są związki rozwoju gospodarczego i rynku pracy. Rozwijane są badania nad konsekwencjami rozwoju gospodarczego dla sytuacji na rynku pracy, a także wpływem zjawisk i procesów występujących na rynku pracy na przebieg rozwoju gospodarczego.


 


Niniejsza książka podejmuje analizę związków rynku pracy i rozwoju gospodarczego w Polsce na tle innych krajów, w szczególności krajów Unii Europejskiej. W analizie tych związków akcent spoczywa na roli, jaką odgrywają zjawiska i procesy występujące na rynku pracy w kształtowaniu rozwoju gospodarczego. Wśród tych zjawisk i procesów uwzględnione są nie tylko te o charakterze krótkookresowym, ale również zjawiska i procesy o charakterze długookresowym, w tym między innymi demograficzne.


 


Zagadnienia poruszane w niniejszym tomie są szczególnie istotne w kontekście dynamicznych zmian oraz wymagań, które stawia współczesny rynek pracy i trudna sytuacja demograficzna. Z tych względów książka winna wzbudzić zainteresowanie szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim naukowców i studentów zajmujących się tematyką rynku pracy i demografią, polityków gospodarczych, pracowników instytucji rynku pracy, a zwłaszcza publicznych służb zatrudnienia, a także przedstawicieli różnych instytucji państwa na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.


 


 


 


Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberdaspis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
Od WydawcyKsiążka ta jest niezbędnym antidotum na  dominację  nurtu neoliberalnego w...

cena: 27.00
Wersja elektroniczna książki dostępna jest w formacie .epub I miejsce w kategorii "najlepsza...

cena: 69.00