Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyModele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy - pod red. nauk. Elżbiety Mączyńskiej

Data wydania: 2015r.

cena: 49.00zł
cena przed promocją: 65.00zł
Wersja drukowana
Wersja drukowana

autorzy: (rozwiń)
opis:

Zawarte w tej książce treści stanowią swego rodzaju syntezę toczącej się w kraju oraz za granicą debaty na temat przemian ustrojowych i ich podłoża, stanu, a także przyszłości kapitalizmu. Zarazem jednak z monografii tej wynika, że oceny tych zjawisk są dość kontrowersyjne. Po części wynika to z niejednakowej perspektywy, jaką uwzględniają poszczególni autorzy, po części zaś z różnorodnych podstaw metodologicznych. Taka różnorodność podejść sprzyja pogłębionej refleksji. Jest to ważne, tym bardziej że – mimo podejmowanych w skali globalnej i lokalnej rozmaitych przedsięwzięć ukierunkowanych na łagodzenie dysproporcji i wynaturzeń społeczno-gospodarczych w świecie oraz na harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy – dotychczas niemal żaden kraj nie może poszczycić się w pełni satysfakcjonującymi względnie trwałymi rozwiązaniami tych problemów. Powstaje zatem pytanie, dlaczego tak się dzieje. Co jest podłożem ujawniających się słabości w systemach społeczno-gospodarczych? Czy i w jakim stopniu ma to związek z teorią ekonomii? Pojawia się zatem kwestia, czy i w jakim stopniu w procesie przemian możliwe jest ograniczanie dysfunkcji społeczno-gospodarczych. Jaki wkład może tu wnieść teoria ekonomii i nauki pokrewne? Jakie wymogi powinna spełniać polityka społeczno-gospodarcza, żeby przeciwdziałać dysfunkcjom rozwojowym? Jaki model ustroju społeczno-gospodarczego może być w obecnych warunkach uznany za optymalny? Jaki model najbardziej sprzyja dobrostanowi społecznemu i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu? Czy możliwy jest kapitalizm inkluzywny?


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jako wydawca tej książki, decydując się na jej publikację, wychodzi z założenia, że przedstawione w niej treści mogą być pomocne w dochodzeniu do odpowiedzi na postawione wyżej, a także inne, trudne pytania oraz wyzwania.


Z takim przekonaniem zachęcam do lektury książki.


 


Elżbieta Mączyńska
prezes Polskiego Towarzystwa  Ekonomicznegospis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
Ordoliberalizm to nurt liberalnej myśli ekonomicznej, który relatywnie rzadko jest przedmiotem...

cena: 59.00
Wersja elektroniczna książki dostępna jest w formacie .epub       Monografia ta dotyczy...

cena: 49.00