Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyEWOLUCJA NAUK EKONOMICZNYCH

Data wydania: 2019r.

cena: 0zł
Wersja cyfrowa
Wersja cyfrowa

autorzy: (rozwiń)
opis:

KSIĄŻKA PT. EWOLUCJA NAUK EKONOMICZNYCH


  • JEDNOŚĆ A RÓŻNORODNOŚĆ
  • RELACJE DO INNYCH NAUK
  • PROBLEMY KLASYFIKACYJNE

>> Pobierz <<


Autor: Marian Gorynia, redakcja naukowa 


Książka pt. „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne” jest próbą przedstawienia stanu refleksji przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska naukowców reprezentujących nauki ekonomiczne jako integralną dziedzinę wiedzy składającą się z czterech dyscyplin – ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu i towaroznawstwa, nad tożsamością tejże dziedziny.


Podejmowane tutaj rozważania są efektem wieloletniej dyskusji prowadzonej w środowisku przedstawicieli nauk ekonomicznych, a w szczególności członków Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.


Przełomowe znaczenie dla powstania niniejszego opracowania miało zorganizowanie przez Radę Naukową PTE i Komitet Nauk Ekonomicznych PAN konferencji pt. „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”. Konferencja odbyła się 14 marca 2018 roku w Warszawie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele sześciu komitetów PAN, związanych z szeroko rozumianymi naukami ekonomicznymi. W ten sposób powstał zespół autorski złożony z najwybitniejszych polskich ekonomistów - Autorami są przedstawiciele następujących komitetów: Komitetu Nauk Ekonomicznych, Komitetu Nauk o Finansach, Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania, Komitetu Statystyki i Ekonometrii, Komitetu Nauk Demograficznych, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.


Monografia nie zamyka dyskusji nad stanem nauk ekonomicznych. Wręcz przeciwnie - dobrą praktyką powinno stać się okresowe organizowanie debat naukowych na ten temat, aby refleksja nad stanem nauk ekonomicznych miała charakter bardziej dojrzały i w ten sposób przyczyniała się do podniesienia ich poziomu, a tym samym społecznej użyteczności.spis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
Odzyskać kontrolę nad przyszłością, sprawić, by finanse znowu zaczęły działać w naszym...

cena: 45.00
Czas na przeniesienie rozwiązań znanych z sieci społecznościowych w realne życie, biznes i...

cena: 54.00