Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyJednorodność czy pluralizm. Rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki.

Data wydania: 2021r.

cena: 66.00zł
cena przed promocją: 0.00zł
Wersja drukowana
Wersja drukowana

autorzy: (rozwiń)
opis:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) oddaje do rąk Czytelników monografię dotyczącą fundamentalnych zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych oraz praktyki społecznogospodarczej. Przedstawiane w tej publikacji analizy współczesnych trendów w teorii ekonomii z uwzględnieniem jej filozoficznych podstaw wskazują zarazem na współzależności między teorią ekonomiczną a rzeczywistymi przemianami w życiu społeczno gospodarczym i ewolucją modeli ładu społeczno gospodarczego, w tym modeli kapitalizmu. Ewolucja ta pozostaje zarówno w ścisłym związku z procesami ustrojowej transformacji w Polsce, jak i z przyszłymi, możliwymi kierunkami przemian społecznogospodarczych.


Zawarte w tej monografii teksty w ich finalnym kształcie w większości powstawały w końcu 2019 r. Nie mogły w nich być zatem uwzględnione zjawiska, jakie zostały wywołane koronawirusową pandemią, która dotknęła świat w pierwszych miesiącach 2020 r. Jednak pandemiczne zjawiska dodatkowo umacniają słuszność przedstawianych w tej monografii tez, w tym zwłaszcza dotyczących konieczności przywracania zerwanych, bądź bardzo osłabionych, związków teorii ekonomii z etyką. Zwiększa się też waga tezy o konieczności harmonizowania celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych.


To właśnie taka symbioza zagadnień teoretycznych rozpatrywanych we wzajemnych związkach z problemami praktyki społecznogospodarczej jest podstawowym wyróżnikiem zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne X Kongresu Ekonomistów Polskich (KEP), zaś niniejsza monografia stanowi jego pokłosie. Kongres ten odbył się w Warszawie 28-29 listopada 2019 r. pod hasłem Ekonomiści dla rozwoju.


                                                 >> SPIS TREŚCI <<


 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne serdecznie dziękuje Mecenasom i Darczyńcom wydania monografii, którymi są:
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.spis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
Od WydawcyKsiążka ta jest niezbędnym antidotum na  dominację  nurtu neoliberalnego w...

cena: 27.00
Wersja elektroniczna książki dostępna jest w formacie .epub I miejsce w kategorii "najlepsza...

cena: 69.00