Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyOszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i Fakty – Barbara Liberda (wersja pdf)

Data wydania: 2000r.

cena: 15zł
Wersja cyfrowa
Wersja cyfrowa

autorzy: (rozwiń)
opis:

Dr Barbara Liberda jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała szereg studiów z zakresu teorii rozwoju i problematyki wzrostu gospodarczego w okresie transformacji. Koordynator programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE) oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

Książka przedstawia wyniki badań nad procesami oszczędzania we współczesnej Polsce. Jest to pierwsze w literaturze polskiej po 1990 roku całościowe opracowanie problematyki, która stanowi jedno z podstawowych zagadnień ekonomii. Oszczędności, będące źródłem kapitału rzeczowego, wyznaczają wraz z zasobem kapitału ludzkiego stan długookresowej równowagi gospodarki oraz poziom dochodu per capita. Autorka analizuje teorie i przeprowadza badania empiryczne oraz symulacje w celu określenia głównych czynników determinujących oszczędzanie w skali makro- i mikroekonomicznej.

W centrum uwagi znajduje się m.in. pytanie, czy poziom dochodu określa stopę oszczędzania. Jakie są zależności między tempem wzrostu dochodu a oszczędnościami? Czy polityka fiskalna rządu jest neutralna względem oszczędzania? Jakie są relacje między napływem kapitału z zagranicy a oszczędnościami krajowymi? Czy reforma ubezpieczeń społecznych wpłynie na stopę oszczędzania? Jak oszczędności powiązane są ze strukturą demograficzną społeczeństwa, wykształceniem, statusem majątkowym i społecznym?
Warszawa 2000spis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
Od WydawcyKsiążka ta jest niezbędnym antidotum na  dominację  nurtu neoliberalnego w...

cena: 27.00
Wersja elektroniczna książki dostępna jest w formacie .epub I miejsce w kategorii "najlepsza...

cena: 69.00