Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyWzrost gospodarczy w Polsce. Perspektywa średniookresowa – pod red. Jana Lipińskiego i Witolda M. Orłowskiego

Data wydania: 2001r.

cena: 5.00zł
Wersja drukowana
Wersja cyfrowa
Wersja drukowana + cyfrowa
Wersja drukowana

autorzy: (rozwiń)
opis:

Autorzy książki postawili sobie następujące zadania. Jakie warunki są niezbędne do zapewnienia w Polsce, w średnim okresie, wysokiego tempa wzrostu gospodarczego? Jakie czynniki sprzyjają ich spełnieniu, a jakie okoliczności utrudniają ich realizację? Jakie wiążą się z tym problemy dla polityki gospodarczej?

Ażeby odpowiedzieć na te pytania, dokonano wielostronnej analizy różnorodnych czynników, które w okresie kilkuletnim mogą mieć istoty wpływ na tempo wzrostu w gospodarce polskiej. Rozpatrywano czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, podażowe i popytowe.

Wiele uwagi poświęcono sprawom wiążącym się ze wzrostem majątku trwałego i niezbędnym przekształceniem jego struktury, z wynikającymi stąd potrzebami inwestycyjnymi oraz możliwością ich finansowania za źródeł wewnętrznych i bezpiecznych źródeł zagranicznych. Omówiono też najważniejsze kwestie związane z inwestycjami w kapitał ludzki. Rozpatrzono warunki zapewnienia równowagi makroekonomicznej - wewnętrznej i zewnętrznej. Wskazano związane z tym polityki fiskalnej i polityki pieniężnej. Omówiono główne kierunki ewolucji polskich finansów publicznych, wskazując jej spodziewany wpływ na warunki dalszego rozwoju gospodarczego. Określono też pożądane kierunki rozwoju działalności banków.

Istotne miejsce w książce zajmują kwestie związane z uzależnieniem przyszłego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce od możliwości sprostania konkurencji międzynarodowej i dostosowania się do procesów globalizacyjnych. Wskazano też najważniejsze problemy rozwojowe wiążące się z przygotowywanym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Warszawa 2001spis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
Od WydawcyKsiążka ta jest niezbędnym antidotum na  dominację  nurtu neoliberalnego w...

cena: 27.00
Wersja elektroniczna książki dostępna jest w formacie .epub I miejsce w kategorii "najlepsza...

cena: 69.00