Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy
lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produktyVII Kongres Ekonomistów Polskich – styczeń 2001 - Tom II – Jaka polityka gospodarcza dla Polski? – pod red. Urszuli Płowiec

Data wydania: 2001r.

cena: 5.00zł
Wersja drukowana
Wersja cyfrowa
Wersja drukowana + cyfrowa
Wersja drukowana

autorzy: (rozwiń)
opis:

VII Kongres Ekonomistów Polskich, który odbył się w Warszawie w dniach 25 i 26 stycznia 2001 roku pod patronatem Prezydenta RP, zgromadził około 450 uczestników z całej Polski. Został on zwołany przez utworzoną rok wcześniej Radę Programową pod hasłem „Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej". Niniejszy tom zawiera materiały drugiej sesji plenarnej, poświęconej pytaniu: „Jaka polityka gospodarcza dla Polski?". Odpowiedź ujęta w 22 referatach i obszernej dyskusji okazała się niezbyt sporna. Przeważała zgoda co do tego, że zasadniczym kierunkiem działania jest dążenie do Unii Europejskiej. Nie było wątpliwości co do uznania wzrostu gospodarczego za naczelny priorytet gospodarki. Nie było też wątpliwości co do tego, że za główną siłę napędową tego wzrostu trzeba uznać rozwój edukacji i nauki. Podkreślono przy tym mocno, że ciężar finansowania tego rozwoju musi być rozłożony na wszystkie podmioty gospodarcze, a więc muszą go ponosić zarówno przedsiębiorstwa, jak gospodarstwa domowe, jak wreszcie finanse publiczne. Bardziej spornym tematem były niektóre kwestie bieżącej polityki makroekonomicznej, zwłaszcza pieniężnej i kursowej, które otrzymały szerokie oświetlenie w dyskusji. Znaczna część dyskutantów wypowiadała się krytycznie o polityce wysokich stóp procentowych i aprecjacji złotego, wskazując na to, że przyczynia się ona do hamowania wzrostu gospodarczego.


 


 


 


 


 


 


 


Zdzisław Sadowski


 


 


 


 


 


 


 

spis treści: (rozwiń)Produkty pokrewne
Od WydawcyKsiążka ta jest niezbędnym antidotum na  dominację  nurtu neoliberalnego w...

cena: 27.00
Wersja elektroniczna książki dostępna jest w formacie .epub I miejsce w kategorii "najlepsza...

cena: 69.00