Twoje zakupy
  :. ilość produktów: 0
  :. wartość zakupów: 0
Przejdź do koszyka | Idź do kasy




lub wybierz autora / datę wydania

Jesteś tutaj: start > produkty



Oskar Lange a współczesność – pod red. Z. Sadowskiego

Data wydania: 2005r.

cena: 10.00zł
Wersja drukowana
Wersja cyfrowa
Wersja drukowana + cyfrowa
Wersja drukowana





autorzy: (rozwiń)
opis:

W dniu 27 lipca 2004 roku minęła setna rocznica urodzin wielkiego polskiego ekonomisty o światowej sławie, profesora Oskara Langego. Międzynarodowy rozgłos przyniosły profesorowi Langemu głównie prace powstałe za granicą – w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Do klasyki myśli ekonomicznej przeszedł słynny spór z F. Hayekiem i L. Misesem o racjonalności rachunku ekonomicznego w gospodarce socjalistycznej. Prace naukowe Langego zdobyły międzynarodowy rozgłos; były tłumaczone na wiele języków. Ich tematy świadczą o rozległości zainteresowań naukowych autora. Wymieńmy kilka głównych prac Oskara Langego: On the Economic Theory of Socialism, Price Flexibility and Employment, Wprowadzenie do ekonometrii, Ekonomia polityczna, Wprowadzenie do cybernetyki, Teoria statystyki. Warsztat naukowy Oskara Langego oraz wybór, sposób podejmowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych stanowią cenną inspirację dla bardzo różnych kierunków współczesnej myśli ekonomicznej. Uniwersytet Chicagowski do dnia dzisiejszego szczyci się faktem, że w latach czterdziestych XX wieku wykładał na nim i przygotowywał swoje prace Oskar Lange, nie mniej niż współczesnymi noblistami, liderami liberalnej myśli ekonomicznej. Profesor Lange był uważany za mistrza syntezy ekonomicznej. Jest, obok Michała Kaleckiego, najbardziej znanym polskim ekonomistą, którego twórczość uznana jest we wszystkich obszarach kulturowych i politycznych świata. Oskar Lange działał aktywnie w wielu organizacjach krajowych i międzynarodowych. Był członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Hadze, Królewskiego Towarzystwa Statystycznego w Londynie, Międzynarodowego Towarzystwa Ekonometrycznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, po 1945 roku związany ze Szkołą Główną Planowania i Statystyki, od 1956 roku z Uniwersytetem Warszawskim. Od 1952 roku wiceprezes, a w 1965 roku prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczący jej Komitetu Nauk Ekonomicznych. Oskar Lange był zarazem politykiem, dyplomatą, działaczem społecznym i państwowym. Pełnił szereg ważnych funkcji państwowych - był posłem na Sejm, zastępcą przewodniczącego Rady Państwa, ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych i przedstawicielem naszego kraju w Radzie Bezpieczeństwa oraz Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ. Dla uczczenia stulecia urodzin i przypomnienia dorobku tego wybitnego uczonego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wystąpiło z inicjatywą zorganizowania obchodów, wspólnie z Akademią Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, Głównym Urzędem Statystycznym, Polską Akademią Nauk, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Warszawskim – Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Głównym punktem obchodów była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Współczesne modele gospodarki a myśl Oskara Langego – w stulecie urodzin wielkiego polskiego uczonego”, która odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie w dniu 27 września 2004 r. Owocem konferencji jest niniejsza publikacja, która zawiera referaty wygłoszone na konferencji jak również nadesłane materiały, stanowiące cenne dopełnienie jej bogatego dorobku.



spis treści: (rozwiń)



Produkty pokrewne




Od WydawcyKsiążka ta jest niezbędnym antidotum na  dominację  nurtu neoliberalnego w...





cena: 27.00




Wersja elektroniczna książki dostępna jest w formacie .epub I miejsce w kategorii "najlepsza...





cena: 69.00